Sponsor

vi støtter lokale initiativer

Alle sponsoransøgninger til Hotel Sisimiut skal opfylde nedenstående krav:

  • Først og fremmest støtter Hotel Sisimiut kun relevante projekter, som vedrører særligt lokalsamfundet og miljø.
  • Hotel Sisimiut giver som hovedregel ikke økonomiske sponsorater, kun sponsorater serviceydelser eller præmier.
  • Hotel Sisimiut er primært interesseret i samarbejder og projekter, der strækker sig over længere tid.

Når du skriver en sponsoransøgning, skal nedenstående punkter beskrives og forklares:

  • Hvorfor søger I sponsorat hos Hotel Sisimiut?
  • Hvad hedder projektet og hvad indeholder det?
  • Hvornår skal det afvikles?
  • Hvilken form for sponsorat ønsker I?
  • Hvad får Hotel Sisimiut ud af sponsoratet?

Ansøgninger skal fremsendes på dansk eller engelsk.

Hotel Sisimiut har en lang tradition for sponsorater. Vi vil gerne være med til at støtte de gode initiativer, som er inovative og har et formål.

Vi ønsker at gøre en indsats for at skabe et bedre liv for de mennesker og lokalsamfund, som vi har kontakt med. Vi stræber altid efter at fremme mangfoldighed og respekt for mennesker gennem uddannelse, kultur samt sport og bevægelse – det gælder både vores medarbejdere, og det nære lokalsamfund. Det er særligt værdifuldt for os at sponsore vores samarbejdspartnere eksempelvis inden for turisme og uddannelse.

Send ansøgning til:

anette @ hotelsisimiut.gl