Qeqqani

Naapigitsi

Hotel Sisimiut pilliutigivaa 4-nik ullorialik ataatsimiittarfiit. Tatiginiartuuvugut arlaannik ataatsimiinnermik ingerlatitsiniarussi kursusertitinernik naapinnernillu.

Kalaallit Nunaat anginera peqqutaalluni angalaneq sivitsuutaasinnaavoq – taavalu ataatsimiinnernik aaqqissuussiniarnerni paasisinnaavarput qanoq pingaartiginersoq ajunngitsumik ingerlanissaa. Sisimiut Kalaallit Nunaani qeqqani inissisimavoq taavalu timmisartumik umiarsuarmillu tikinneqarsinnaalluarluni. Kursusernerit ataatsimiinnerilluunniit aaqqissuussisinnaavoq pisariaqartitasi angalanermillu sipaarutaasinnaasumik aaqqissuussinermik.

Aaqqissuussinerit

Uku ilaapput

  • Ataatsimiittarfiik periarfissaqarluartut
  • Angisooq ataaseq ataatsimiiffissaq inunnut 60-nut inissalik
  • Inissat aneersuaartarfinnut qanittut
  • inissat 40-rut isikkivillit
  • Inisseqqavoq nunaniik 3 min. ungasitsigisoq taavalu timmisartoqarfimmiik 5 min. ungasissusilik
  • Saaffiginnittarfik kaffe-iutilik,the, naatsitat aneersuaartarfillu.
  • Nerisassat toqqagassat assigiinngitsut mamartut
  • internet ilaareersoq
  • qarasaasiat atortut nutaat

Dagspakke

Dagspakke

nammenam

Dagspakke

Dagspakke

nammenam

Dagspakke

Dagspakke

nammenam

Dagspakke

Dagspakke

nammenam

Nerisassanik

Qanillitsitsinerit

Hotel Sisimiut-mi pingaartipparput nerinerup nalaani avatangiisit aammalu inoqatigiiulluni ilaginerit.

Hotelitsinni pisassaraatit nutaat mamamaqarluartullu nerisassat, pisussaminnik ingerlasussanik. Misigisaqqortuujuvugut peqataasut perusuttagaannik aammattaaq peqqinnartunik pilliinissamik. Nerilluareerluni eqqarsartariaaseq ammalluartoq, qanillisitsisarpoq ajunnginnermik ataatsimiinnissaq.

Pingaartittarparput kalaallit nunaannit pisat atorluarnissaanut. Taava misigisassaq aamma ajunnginnerunissaanut piareeqqavugut, siunissaq ajunnginnerusunngortinnissaanut aammalu suleqatigiilluarnissaq pingaartipparput.